Apartmana Elektrikli Araba Şarj İstasyonu Kurmak

Elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken şarj istasyonu ihtiyacı da artmaktadır. Normal bir arabaya bütçesi yetmeyen pek çok kişi düşük fiyatlı küçük elektrikli araçlar da satın almaktadır. Elektrikli araç sahiplerinin aklına gelen ilk seçeneklerin başında oturdukları apartmanın girişine veya sitenin otoparkına kendilerine ait bir şarj ünitesi kurmak gelmektedir.

Pek çok apartman ve sitede araçlarını kendi imkanları ile şarj etmek isteyen araç sahipleri apartman sakinleri ve site yönetimleri ile karşı karşıya gelmektedir. Apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarına şarj istasyonu kurulumu elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla şarj hizmeti sunmak için büyük önem arz etmektedir. Ancak araç sahiplerinin kendilerine ait şarj ünitesi montajını onay almadan yaptırmamaları gerekmektdir. Ayrıca kontrolsüzce yapılan şarj ünitelerinden dolayı elektrik güvenliği riskleri de ortaya çıkmaktadır. 

Elektrikli araç şarj ihtiyacının izinsiz şekilde, bireysel kullanılan ünitelerle sağlamak, apartman ve sitelerin elektrik altyapılarına çok fazla yük getirmekte ve çok ciddi güvenlik riskleri meydana getirmektedir. Bireysel şarj istasyonu kurmak yerine, EPDK’nin Şarj Hizmet Yönetmeliği uyarınca şarj istasyonlarının, apartman ve sitelerin ortak alanlarında şarj ağı işletmecilerince ödenebilir şekilde kurulumlarının sağlanması gerekmektedir. Ortak alanlara yapılacak kurulumlar, mutlaka Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun bir mühendislik çalışmasıyla kurulmalıdır. Pek çok elektrikli araç sahibi, kendi saatinden elektrik çekerek, izinsiz şekilde aracını şarj etmektedir. Bu durum binanın elektrik gücünün yetmediği durumda yangına sebebiyet verebiliyor. Böyle örnekler zaman içinde yaşanmaktadır. Binanın kurulu elektrik gücüne göre hareket edilmelidir. Ortak alan elektriğinin izinsiz kullanılması halinde ise komşular ve yönetim birlikte görsellerin de yer aldığı tutanak tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Bireysel şarj istasyonu kurmak isteyen kişiler apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarına kat maliklerinden izin almadan şarj istasyonu kurduklarında komşuları tarafından şikayet edilme durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Hiçbir kat maliki, kendi aracını şarj edebilmek için kafasına göre şarj ünitesi montajı yaptıramaz. Kat Mülkiyeti Kanunu göre kendi otopark alanına elektrikli araç şarj istasyonu kurmak isteyen kişiler kat maliklerinin 5’te 4’ünün yazılı iznini alması gerekmektedir. Bu izinlerin alınması sonucunda kendi otopark alanınıza bir elektrikli araç şarj istasyonu kurulabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre izinsiz şarj istasyonu kurulduğunda, kat maliklerinden biri tarafından dava edilerek hakim müdahalesi sonunda şarj istasyonunu sökmek durumuyla karşılaşılır. Elektrikli araçlar için izinsiz şeklide şarj ünitesi kurulamaz. Böyle bir durumda diğer kat malikleri, şarj mekanizmasının sökülmesi için dava açma hakkına sahiptir.

Sitelerde herkesin kullanımına açık bir şarj istasyonu kurulacaksa, Kat Mülkiyeti Kanunu göre kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun aranması gerekmektedir. Elektrik araç şarj istasyonu kurulumu için site yönetim planında karar varsa, genel kurul yapılması gerekmeden gerekli kurulum işlemleri yapılabilir. Yoksa genel kuruldan yetki alınması gerekmektedir. Kiracıların kanundan doğan hakkı bulunmamaktadır. Sadece kat malikleri elektrikli şarj istasyonu kurma konusunda karar alabilmektedir.Kanun gereği, yapılacak yenilik ve ilave, tüm malikleri ilgilendiriyor ve onların tümünün yararına ise yapım ve giderine herkes katılır. Herkesi ilgilendirmiyorsa, mesela 4 bloklu bir sitede 2 blokun yararlanacağı bir yenilik ve ilave yapılırsa bundan faydalanan o 2 bloktaki malikler ödeme yapar. Kanuna göre, yapılacak yenilik çok masraflı veya lüks nitelik taşıyorsa veya tüm kat maliklerini ilgilendirmiyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen malikler giderlere katılmak zorunda değillerdir. Bir sitede 250 araç varsa ve sadece yüzde 10’u elektrikli ise sadece 25 araç sahibinin yaralanacağı şarj istasyonunun kurulum giderini de bu 25 aracın sahibinin karşılaşması gerekir. Sadece bir kişinin elektrikli aracı varsa o bir kişi bu maliyetin tümünü kendisi üstlenmek zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir